WPC sheet

ورق WPC در بسیاری از کاربردها استفاده می شود که به مواد ورق با کیفیت و استحکام بالا نیاز دارند. این شامل مبلمان، کابینت آشپزخانه، روکش دیوار/سقف، فاسیا، ساخت مدل، سقف، جعبه پالت و نازک کاری عمومی است. مانند هر چیز دیگری، تخته های ورق wpc بسته به نوع چوب مورد استفاده از نظر کاربرد متفاوت خواهند بود
محافظت، طراحی یا روکش - فویل ها و ورق های ویژه برای بخش خودرو می توانند همه کارها را انجام دهند: آنها پیام درست را منتقل می کنند، از بدنه خودرو محافظت می کنند یا ظاهری کاملاً جدید به وسایل نقلیه می دهند.