compound

گرانول چوب پلاستیک
چند سازه یا مواد مرکب چوب پلاستیک موادی هستند که از طریق اختلاط انواع پلیمرهای ترمو پلاستیک به عنوان ماتریس با الیاف چوب و یا دیگر مواد سلولزی به عنوان فاز تقویت کننده یا فیلر ساخته می شوند .
این مواد دارای ظاهری شبیه به چوب بوده و اغلب به جای چوب استفاده می شوند. با توجه به خصوصیات مثبت و کارایی بالای خانواده محصولات چوب پلاستیک در مصارفی چون کفپوش سازی ، حصار کشی و مصارف بیرونی (انواع مبلمان شهری و پارکها ) ،ساخت قطعات خودرو و... مورد استفاده قرار می گیرد .
این موضوع که محصولات چوب پلاستیک واجد خصوصیاتی مشابه چوب (میخ و پیچ خوری ،چسب پذیری ،اره و رنده شدن ) میباشد کار با این محصول بسیار راحت میباشد .
با در نظر گرفتن ویژگیهای فوق و نیز محدودیت جنگلها ،کمبود چوب و به تبع آن حجم بالای واردات چوب آلات و الوار در کشور ما ،لزوم توجه جدی و پرداختن به این فراورده ها بیش از پیش هویدا می گردد زیرا که چند سازه WPC در بسیاری از موارد میتواند جایگزین مناسبی برای چوب باشد و نیز از دیگر سو ارزان و فراوان بودن مواد اولیه و نیز امکان استفاده از مواد بازیافتی همچون ساقه گندم ،برنج و انواع ترکیبات پلاستیک ضایعاتی موجب برتری آن نسبت به مواد و مصالح سنتی گردیده است .
این محصول بعنوان مواد اولیه مصنوعات چوب پلاستیک مورد استفاده قرار می گیرد .
بخش تزریق جهت تولید قطعات چوب پلاستیک که در صنایع خودرو سازی و بخش اکستروژن جهت تولید پروفیل ، پالت ،فنس ، کفپوش مورد استفاده قرار می گیرد
مهمترین روش های تولید عبارتند از :
اکستروژن
قالبگیری صفحه ای
قالبگیری تزریقی
قالبگیری فشاری
پالتروژن